BÀI BÁO KHOA HỌC
1.

TS. BùiTá Long, 2000. Phân tích và dự báo ô nhiễmmôi trường trong trường hợp tai biến bởi tác nhân hóa học độc hại. Tạp chí Khí Tượng Thủy Văn 8 (476) 2000,trang 28 - 35

[download]
2.

Bùi TáLong, 1999. Ứng dụng công nghệ GIS trongmô phỏng môi trường. Tạp chí Khí TượngThủy Văn 12 (468) 1999, trang 34 - 40

[download]
3.

BùiTá Long, 1999. Xây dựng công cụ tin học đánhgiá tác động yếu tố con người lên môi trường không khí. Tạp chí Khí Tượng Thủy Văn 11 (467) 1999,trang 21 - 26

[download]
4.

Bùi TáLong, 1997. Mô hình mô phỏng quá trìnhlan truyền và khuếch tán chất bẩn trong bài toán thiết lập hệ thống quan trắc sựnhiễm bẩn môi trường khí. Tạp chí KhíTượng Thủy Văn 10 (442) 1997, trang 38 - 45

[download]
5.

Bùi Tá Long, 1997. Phần mềm trợ giúp công tác quản lý, qui hoạch và đánh giá tác động môi trường không khí. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 10 (442) 1997, trang 24 – 28.

[download]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PGS-TSKH. BÙI TÁ LONG
Bookmark Print Invite a friend
142 Tô Hiến Thành, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84)8 3865 1132 - 8 3863 7044, Di động: 0918017376, Fax: (84)8 3865 5670
Email: longbuita@yahoo.com.com
Copyright © 2010 ENVIM.All Rights Reserved . Design by VSIS