BÀI BÁO KHOA HỌC
1.

PGS.TS.Nguyễn Văn Phước, ThS. Nguyễn Thanh Hùng, PGS. TSKH. Bùi Tá Long, 2010. Kết quả xác định phạm vi, mức độ ảnh hưởngdo hành vi gây ô nhiễm của Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam. Tạp chí của Tổng Cục Môi Trường 7 - 2010,trang 44 - 50

[download]
2.

TSKH.Bùi Tá Long, CN. Hồ Thị Ngọc Hiếu, TS. Lê Thị Quỳnh Hà, 2008. Xây dựng mô hình giám sát chất lượng khôngkhí cho các nhà máy công nghiệp – nhà máy xi măng LUKS Thừa Thiên Huế làm ví dụnghiên cứu. Tạp chí Khí Tượng ThủyVăn 9 (573) 2008, trang 35 - 43

[download]
3.

TSKH.Bùi Tá Long, CN. Lê Thị Út Trinh, 2007. Xâydựng công cụ tích hợp đánh giá ô nhiễm không khí từ các nguồn điểm tại các khucông ngiệp. Tạp chí Khí Tượng ThủyVăn 9 (561) 2007, trang 21 - 27

[download]
4.

TSKH.Bùi Tá Long, ThS. Nguyễn Thu Hương, KS. Cao Duy Trường, 2007. Ứng dụng GIS trợ giúp công tác quản lý chấtthải rắn tại các đô thị, thành phố Việt Nam. Tạp chí Khí Tượng Thủy Văn 5 (557) 2007, trang 34 - 42

[download]
5.

TSKH. Bùi Tá Long, TS. Lê Thị Quỳnh Hà, KS. Cao Duy Trường, 2006.Xây dựng công cụ hỗ trợ thông qua quyết định cho công tác quản lý và giám sát ô nhiễm không khí. Tạp chí Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ 9 2006, trang 61 - 68

[download]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PGS-TSKH. BÙI TÁ LONG
Bookmark Print Invite a friend
142 Tô Hiến Thành, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84)8 3865 1132 - 8 3863 7044, Di động: 0918017376, Fax: (84)8 3865 5670
Email: longbuita@yahoo.com.com
Copyright © 2010 ENVIM.All Rights Reserved . Design by VSIS