THÔNG BÁO

Sách mới: Bài tập thực hành Mô hình hóa môi trường

        Tài liệu này là phần bài tập cho Giáo trình Mô hình hóa môi trường. Sách tập hợp 7 bài thực hành các phần mềm Mô hình hóa môi trường: CAP, ENVIMAP, STREETER, ENVIMQ2K. Tài liệu gồm bài tập có lời giải, bài tập tự giải có đáp số và cách chạy phần mềm mô hình hóa.  

         Tài liệu hướng tới đối tượng là sinh viên, học viên cao học chuyên ngành môi trường và một số ngành liên quan, cũng như giảng viên, nghiên cứu viên tại các trường đại học và viện nghiên cứu.

Liên hệ: Th.s. Nguyễn Phạm Huyền Linh, ĐT: 08.38647256-6314   

 

21/08/2015 - Envim group
Tin khác:
PGS-TSKH. BÙI TÁ LONG
Bookmark Print Invite a friend
142 Tô Hiến Thành, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84)8 3865 1132 - 8 3863 7044, Di động: 0918017376, Fax: (84)8 3865 5670
Email: longbuita@yahoo.com.com
Copyright © 2010 ENVIM.All Rights Reserved . Design by VSIS