LIÊN HỆ

PGS.TSKH BÙI TÁ LONG

Phòng thí nghiệm Mô hình hóa môi trường và phần mềm –  Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ cơ quan

Email: longbt62@hcmut.edu.vn

268 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: (84-8) 38.647.256

Mobile: 0918017376

Fax: (84-8) 38.653.823 

Email: longbt62@hcmut.edu.vn;  WebSite: www.envim.net

PGS-TSKH. BÙI TÁ LONG
Bookmark Print Invite a friend
142 Tô Hiến Thành, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84)8 3865 1132 - 8 3863 7044, Di động: 0918017376, Fax: (84)8 3865 5670
Email: longbuita@yahoo.com.com
Copyright © 2010 ENVIM.All Rights Reserved . Design by VSIS