BÀI BÁO KHOA HỌC
1.

TSKH.Bùi Tá Long, TS. Lê Thị Quỳnh Hà, KS. Cao Duy Trường, 2005. Xây dựng công cụ tin học hỗ trợ đánh giá chấtlượng nước bằng phương pháp chỉ thị sinh học. Tạp chí Khí Tượng Thủy Văn 10 (538) 2005, trang 35 - 43

[download]
2.

TSKH.Bùi Tá Long, TS. Lê Thị Quỳnh Hà, KS. Lưu Minh Tùng, KS. Võ Đăng Khoa, 2005. Xây dựng hệ thống thông tin môi trườngtrong quản lý môi trường cấp tỉnh, thành phố. Tạp chí Khí Tượng Thủy Văn 2005, trang 31 - 39

[download]
3.

TSKH.Bùi Tá Long, TS. Lê Thị Quỳnh Hà, KS. Lưu Minh Tùng, 2004. Xây dựng phần mềm INSEM hỗ trợ công tác giám sát chất lượng môi trườngcho các tỉnh thành Việt Nam. Tạp chíKhí Tượng Thủy Văn 1 (517) 2004, trang 10 - 17

[download]
4.

TSKH.Bùi Tá Long, TS. Lê Thị Quỳnh Hà, KS. Lưu Minh Tùng, 2003. Xây dựng công cụ tích hợp trợ giúp công tác giám sát ô nhiễm không khívùng kinh tế trọng điểm. Tạp chí KhíTượng Thủy Văn 10 (514) 2003, trang 29 - 35

[download]
5. TS.KH.Bùi Tá Long, Nguyễn Vĩnh Nam, Phạm Thanh Bình, Lưu Quang Đạt. Ứng dụng GIS trong quản lý môi trường khôngkhí bị ô nhiễm do giao thông. Tạp chíKhí Tượng Thủy Văn 8 (476) 2000, trang 14 – 21 [download]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PGS-TSKH. BÙI TÁ LONG
Bookmark Print Invite a friend
142 Tô Hiến Thành, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84)8 3865 1132 - 8 3863 7044, Di động: 0918017376, Fax: (84)8 3865 5670
Email: longbuita@yahoo.com.com
Copyright © 2010 ENVIM.All Rights Reserved . Design by VSIS