DANH SÁCH LỚP
Tên lớpNăm họcBậcMô tảTài liệu
Tiểu luận lớp 08DMT12011 - 2012Đại họcCác nhóm cần download đề tài của nhóm mình. Có thể download đề tài nhóm khác để tham khảo
Đăng nhập
Tin học Môi trường2016- 2017Đại họcTài liệu môn học lớp  BRU đại học
Đăng nhập
Tiểu luận mô hình hóa môi trường 2011 - 2012Cao họcĐề tài Tiểu luận cho các nhóm
Đăng nhập
Tiểu luận Mô hình hóa 2011 - 2012Cao họcTrang này cập nhật chủ đề tiểu luận cho nhóm 11, nhóm 12.
Đăng nhập
Mô hình hóa môi trường 2012 - 2013Đại học Mục này đăng tải tài liệu liên quan Bài giảng môn học Mô hình hóa môi trường lớp Đại học. Tài liệu đã được cập nhật vào ngày 14.1.2013. Phần bài giảng có thể có một số điều chỉnh. Phần mềm Envim 2011 phục vụ cho học tập download tại:http://www.mediafire.com/?fc35cb62h175ble . Tài liệu sử dụng phần mềm có thể down tại: http://www.mediafire.com/?20dy3uf8ee6hofc;
Đăng nhập
1 | 2 | 3 | 4 | 5
PGS-TSKH. BÙI TÁ LONG
Bookmark Print Invite a friend
142 Tô Hiến Thành, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84)8 3865 1132 - 8 3863 7044, Di động: 0918017376, Fax: (84)8 3865 5670
Email: longbuita@yahoo.com.com
Copyright © 2010 ENVIM.All Rights Reserved . Design by VSIS